Płynność finansowa przedsiębiorstwa – jak ją zwiększyć?

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem nie powinno koncentrować się wyłącznie na zyskach. Istotną rolę odgrywa również płynność finansowa, której zachwianie może skutkować nawet ogłoszeniem upadłości.

Prowadzisz firmę i nie chcesz dopuścić do takiego czarnego scenariusza? Poznaj sposoby, dzięki którym zachowasz płynność finansową.

pexels photo 1483938

 

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez KerallaResearch na zlecenie BIG InfoMonitor, nawet 53% polskich przedsiębiorców zmaga się z zatorami płatniczymi prowadzącymi do zachwiania równowagi finansowej. Główną przyczyną są nierzetelni kontrahenci, którzy nieterminowo regulują swoje zobowiązania wobec firm. Kłopoty z zarządzaniem płynnością finansową w przedsiębiorstwie mogą pojawiać się również na skutek wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności przy jednoczesnym nieumiejętnym zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego finansami.

 

3 sposoby na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa

 

Prowadzisz firmę i coraz częściej zmagasz się z zatorami płatniczymi? Warto zastanowić się zawczasu nad możliwościami jakie oferuje nam rynek finansowy. Poniżej znajdziesz kilka rozwiązań, które mogą Ci pomóc w zapewnieniu płynności finansowej.

 

Kredyt bankowy

Kredyt bankowy dedykowany przedsiębiorstwom to szereg różnych produktów, które można dopasować do potrzeb oraz specyfiki prowadzonego biznesu. Dużą popularnością cieszą się przede wszystkim kredyty obrotowe, przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa firmy, ale także kredyty samochodowe oraz kredyty gotówkowe.

Chcąc poprawić płynność finansową i uniknąć ewentualnych zatorów płatniczych, ciekawym rozwiązaniem wydaje się być tzw. linia kredytowa (limit w rachunku bankowym). To specyficzna forma kredytu o charakterze odnawialnym. Każdy wpływ na rachunek bankowy odnawia przyznany przez bank limit, z którego nadal można korzystać. Warto przy tym podkreślić, że odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty – w przypadku, gdy przedsiębiorca nie korzysta z pieniędzy, nie ponosi on żadnych kosztów.

Trzeba jednak pamiętać, że kredyt bankowy jest rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa jest jeszcze stabilna. W przypadku poważnych zatorów płatniczych, bank może odmówić udzielenia kredytu. Dlatego warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem wcześniej – zanim nastąpią problemy z płynnością finansową.

 

 

 

Faktoring

Faktoring to nowoczesna forma finansowania faktur, z której korzysta coraz więcej przedsiębiorstw. Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów, liczba klientów zrzeszonych w PZF po II kwartale 2018 roku wynosi 15,4 tys.

Istotą faktoringu jest nabycie przez faktora (firmę faktoringową) nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności, wystawianych przez faktoranta (przedsiębiorstwo). Dzięki temu firma otrzymuje pieniądze dużo wcześniej niż to wynika z dat obowiązujących odbiorców, dzięki czemu płynność finansowa przedsiębiorstwa jest zachowana. Środki mają formę zaliczki na poczet wpłat dokonywanych przez kontrahentów.

Na rynku możemy wyróżnić kilka form faktoringu, stąd przedsiębiorca ma możliwość dopasowania rozwiązania do specyfiki prowadzonej działalności oraz do swoich potrzeb i oczekiwań. Forma faktoringu należnościowego pozwala na sfinansowanie faktur, które firma wystawiła  swoim odbiorcom i oczekuje na ich spłatę. Tu wyróżniamy dwa rodzaje faktoringu pod kątem ryzyka:

 

Faktoring pełny (bez regresu) – opcja, w której ryzyko niewypłacalności kontrahenta przechodzi na faktora. Takie rozwiązanie sprawdzi się m.in. wówczas, gdy przedsiębiorca rozpoczyna współpracę z odbiorcą.

Faktoring niepełny (z regresem) – opcja, w której ryzyko niewypłacalności odbiorcy leży po stronie faktoranta. W razie niewypłacalności kontrahenta, przedsiębiorca ma obowiązek wpłacić środki należne firmie faktoringowej. Takie rozwiązanie można rozważyć wówczas, gdy firma współpracuje od lat z tymi samymi kontrahentami.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat różnic pomiędzy faktoringiem pełnym (bez regresu) oraz niepełnym (z regresem).

 

Przedsiębiorcy mają również możliwość poprawy swojej płynności finansowej dzięki faktoringowi odwrotnemu. Dzięki temu rozwiązaniu, po otrzymaniu faktury od dostawcy, mogą przekazać ją do sfinansowania faktorowi, który prześle środki finansowe nawet tego samego dnia. Należną kwotę wykupu faktury wraz z odsetkami spłacają faktorowi w ustalonym terminie. Dzięki temu zyskują czas oraz wizerunek stabilnego partnera, a nawet możliwość otrzymania rabatów u dostawcy za wcześniejszą płatność.

Faktoring to przede wszystkim elastyczne finansowanie bieżącej działalności Klienta. Faktor kupuje od Klienta faktury przed terminem, w którym za towar lub usługę powinien zapłacić odbiorca Klienta. Na przykładzie Faktorii - finansowanie polegające na zamianie faktur przekazanych przez klienta do Faktorii na gotówkę może dotyczyć:

Finansowanie faktur sprzedażowych – gotówka jest wypłacana na rachunek bankowy klienta;

Finansowanie faktur zakupowych – gotówka jest wypłacana na rachunek bankowy dostawcy, spłacając zobowiązanie klienta.

Przekazując faktury do Faktorii klienci uzyskują szybki dostęp do gotówki, którą będą mogli przeznaczyć na rozwój swoich firm.

Nowoczesne finansowanie faktur to usługa skierowana nie tylko do korporacji i firm z sektora MŚP. Faktoria swoją ofertę kieruje również do mikroprzedsiębiorców, którzy – tak samo jak pozostałe firmy – narażeni są na utratę płynności finansowej spowodowaną m.in. wystawianiem faktur z odroczonym terminem płatności.

 

Leasing

Leasing to kolejna, zewnętrzna forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Skorzystanie z rozwiązania leasingowego pozwala nabyć nowy sprzęt, maszyny czy nawet pojazdy bez konieczności angażowania całej nadwyżki finansowej. Istotą leasingu jest przekazanie przez leasingodawcę przedmiotu umowy w użytkowanie leasingobiorcy. Przedsiębiorca dokonuje wpłaty czynszu inicjalnego (tzw. opłaty wstępnej), a następnie zobowiązany jest do opłacania miesięcznych rat – zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na koniec umowy albo od razu staje się właścicielem użytkowanego przedmiotu (leasing finansowy), albo dokonuje jego wykupu (leasing operacyjny).

 

Leasing cieszy się coraz większą popularnością – w pierwszym kwartale 2018 roku przedsiębiorstwa skorzystały z usług leasingowych na łączną wartość 38,9 mld zł (tak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu). Największe zainteresowanie widoczne jest w obszarze pojazdów osobowych i dostawczych, pojazdów transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń IT.

 

Prowadzenie przedsiębiorstwa to ciągłe wyzwania, w dużej mierze związane z zapewnieniem płynności finansowej przedsiębiorstwa. Warto zastanowić się nad skorzystaniem z powyższych rozwiązań, by nie doprowadzić do poważnych zatorów płatniczych, które spowodują straty i wpłyną negatywnie na wiarygodność przedsiębiorcy.

Podobne porady

Czym jest limit faktoringowy?

Czym jest limit faktoringowy – na jakiej podstawie przyznawana jest jego wysokość i jakie płyną z niego korzyści dla przedsiębiorcy?

Split Payment czyli mechanizm podzielonej płatności

Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, jest narzędziem do walki z wyłudzeniem podatku VAT i w Polsce przepisy dotyczące tego mechanizmu weszły w życie 1 lipca 2018 roku.

Koszt faktoringu

Korzystanie z usługi faktoringu niesie ze sobą określone opłaty. Zobacz, z jakimi kosztami faktoringu musisz się liczyć podczas korzystania z usługi

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt