Płynność finansowa przedsiębiorstwa – jak ją zwiększyć?

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem nie powinno koncentrować się wyłącznie na zyskach. Istotną rolę odgrywa również płynność finansowa, której zachwianie może skutkować nawet ogłoszeniem upadłości.

Prowadzisz firmę i nie chcesz dopuścić do takiego czarnego scenariusza? Poznaj sposoby, dzięki którym zachowasz płynność finansową.

płynność finansowa

 

→ Kliknij TUTAJ i pobierz nasz poradnik - jak zachować płynność finansową w  firmie

 

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez KerallaResearch na zlecenie BIG InfoMonitor, nawet 53% polskich przedsiębiorców zmaga się z zatorami płatniczymi prowadzącymi do zachwiania równowagi finansowej. Główną przyczyną są nierzetelni kontrahenci, którzy nieterminowo regulują swoje zobowiązania wobec firm. Kłopoty z zarządzaniem płynnością finansową w przedsiębiorstwie mogą pojawiać się również na skutek wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności przy jednoczesnym nieumiejętnym zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego finansami.

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansową możemy zdefiniować jako różnicę między wpływami a wydatkami w przedsiębiorstwie. Różnica ta pozwala na terminowe regulowanie swoich zobowiązań, takich jak wypłaty dla pracowników, faktury od dostawców czy wpłaty do US i ZUS-u. Płynność finansowa dotyczy pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym, więc nie ma nic wspólnego ze środkami, które widnieją na wystawionych fakturach. Należności wpisane na fakturze są tylko obietnicą wypłaty środków, a te często ulegają odroczeniu od kilku do kilkunastu dni.

Kilka sposobów na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa

Prowadzisz firmę i coraz częściej zmagasz się z zatorami płatniczymi? Warto zastanowić się zawczasu nad możliwościami, jakie oferuje nam rynek finansowy. Poniżej znajdziesz kilka rozwiązań, które mogą Ci pomóc w zapewnieniu płynności finansowej.

Monitorowanie informacji o przychodach i kosztach

Wbrew pozorom to ważny element prowadzenia działalności gospodarczej, o której właściciele często zapominają, skupiając się wyłącznie na rozwoju, kontakcie z kontrahentem i bieżących sprawach związanych z pracownikami. Właściwe dokumentowanie oraz przechowywanie przychodów i kosztów pozwoli dobrze zarządzać finansami w przedsiębiorstwie. Aby szybko zidentyfikować problemy z płynnością, należy stale obserwować swoje finanse. Istotnym punktem w prowadzeniu działalności gospodarczej jest stały dostęp przedsiębiorcy do informacji na temat kapitału, by mógł je regularnie analizować, biorąc pod uwagę nie tylko saldo na koniec miesiąca, lecz także przepływy w trakcie okresu rozliczeniowego. Pozwoli to ocenić skalę rentowności konkretnych projektów, przekalkulować zyski oraz przewidywać kolejne wyniki finansowe. Takie zarządzanie firmą będzie efektywne oraz ochroni finanse przed ewentualnym kryzysem.

Zastosuj przedpłatę

Jeśli chcesz mieć kontrolę nad płatnościami swoich kontrahentów oraz zadbać o płynność finansową firmy, zastosuj przedpłatę. Jest to jeden z elementów zabezpieczenia funduszy i przedsiębiorstwa przed ewentualnym ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Warto już na etapie konstruowania umowy współpracy określić zasady związane z płatnościami i egzekwowaniem należności w razie braku wpłaty za fakturę. Dzięki temu przedsiębiorca uniknie nieporozumień, a ustalenie zasad na samym początku może wpłynąć pozytywnie na terminowe regulowanie zobowiązań.

Wielu właścicieli firm obawia się reakcji odbiorców na zapis o stosowaniu przedpłaty. Boją się, że może on zaważyć na decyzji o odrzuceniu współpracy. Warto wtedy to potraktować jako przedmiot negocjacji – ustąpić z niektórych kwestii, rezygnując np. z wymogu 100% przedpłaty, na rzecz 50% zaliczki.

Kontrola terminów płatności

Główną przyczyną zatorów płatniczych są kontrahenci niewywiązujący się z terminowych wpłat należności, wynikających z faktur. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie upływających terminów płatności i wysyłanie wiadomości przypominających. Dzięki temu można zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania środków. Trzeba wziąć pod uwagę, że im dłuższy czas oczekiwania na zapłatę, tym niestety mniejsze szanse na odzyskanie należnych nam pieniędzy.

Wystawiaj faktury w różnych terminach

Jeśli współpracujesz z większą ilością kontrahentów, nie wystawiaj wszystkich faktur jednego dnia. Dzięki temu na twój rachunek bankowy należności będą wpływały regularnie, a ty będziesz mógł w terminie regulować swoje zobowiązania. Warto też wprowadzić system wystawiania faktury po każdym etapie wykonania usługi, jeśli ta składa się z kilku części niż czekać na zakończenie całego zadania. W ten sposób zapewnisz sobie stały dopływ gotówki.

Kontrola metod zarządzania zapasami i ograniczenie ich stanu

Warto również zwrócić uwagę na stan zapasów w przedsiębiorstwie. Gdy jest ich bardzo dużo, dobrym posunięciem będzie wykorzystanie ich w bieżącym terminie, by nie zamawiać kolejnych produktów. Dobrze jest stworzyć optymalny poziom dostaw, by niepotrzebnie nie zamrażać gotówki w zapasach, jeśli jest ona potrzebna na inne zobowiązania. Trzymanie się odpowiedniego dla naszej firmy stanu zasobów, pozwoli na efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Weryfikacja kontrahenta

Jednym ze sposobów uniknięcia zatorów płatniczych jest również weryfikowanie kontrahenta. Dobrze przed rozpoczęciem współpracy sprawdzić swojego klienta, by ustrzec się przed wieloma problemami, jakie mogą wyniknąć z nierzetelności kontrahenta, jak np. braki w płatnościach czy nastawienie na oszustwo przedsiębiorcy.

Kredyt bankowy

Kredyt bankowy dedykowany przedsiębiorstwom to szereg różnych produktów, które można dopasować do potrzeb oraz specyfiki prowadzonego biznesu. Dużą popularnością cieszą się przede wszystkim kredyty obrotowe, przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa firmy, ale także kredyty samochodowe oraz kredyty gotówkowe.

Chcąc poprawić płynność finansową i uniknąć ewentualnych zatorów płatniczych, ciekawym rozwiązaniem wydaje się tzw. linia kredytowa (limit w rachunku bankowym). To specyficzna forma kredytu o charakterze odnawialnym. Każdy wpływ na rachunek bankowy odnawia przyznany przez bank limit, z którego nadal można korzystać. Warto przy tym podkreślić, że odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty – w przypadku, gdy przedsiębiorca nie korzysta z pieniędzy, nie ponosi on żadnych kosztów.

Trzeba jednak pamiętać, że kredyt bankowy jest rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, których sytuacja finansowa jest jeszcze stabilna. W przypadku poważnych zatorów płatniczych bank może odmówić udzielenia kredytu. Dlatego warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem wcześniej – zanim nastąpią problemy z płynnością finansową.

Faktoring jak sposób na poprawę płynności finansowej

Faktoring to nowoczesna forma finansowania faktur, z której korzysta coraz więcej przedsiębiorstw. Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów, liczba klientów zrzeszonych w PZF po II kwartale 2018 roku wynosi 15,4 tys.

Istotą faktoringu jest nabycie przez faktora (firmę faktoringową) nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności, wystawianych przez faktoranta (przedsiębiorstwo). Dzięki temu firma otrzymuje pieniądze dużo wcześniej, niż to wynika z dat obowiązujących odbiorców, dzięki czemu płynność finansowa przedsiębiorstwa jest zachowana. Środki mają formę zaliczki na poczet wpłat dokonywanych przez kontrahentów.

Na rynku możemy wyróżnić kilka form faktoringu, stąd przedsiębiorca ma możliwość dopasowania rozwiązania do specyfiki prowadzonej działalności oraz do swoich potrzeb i oczekiwań. Forma faktoringu należnościowego pozwala na sfinansowanie faktur, które firma wystawiła swoim odbiorcom i oczekuje na ich spłatę. Tu wyróżniamy dwa rodzaje faktoringu pod kątem ryzyka:

Faktoring pełny (bez regresu) – opcja, w której ryzyko niewypłacalności kontrahenta przechodzi na faktora. Takie rozwiązanie sprawdzi się m.in. wówczas, gdy przedsiębiorca rozpoczyna współpracę z odbiorcą.

Faktoring niepełny (z regresem) – opcja, w której ryzyko niewypłacalności odbiorcy leży po stronie faktoranta. W razie niewypłacalności kontrahenta przedsiębiorca ma obowiązek wpłacić środki należne firmie faktoringowej. Takie rozwiązanie można rozważyć wówczas, gdy firma współpracuje od lat z tymi samymi kontrahentami.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat różnic pomiędzy faktoringiem pełnym (bez regresu) oraz niepełnym (z regresem).

Przedsiębiorcy mają również możliwość poprawy swojej płynności finansowej dzięki faktoringowi odwrotnemu. Dzięki temu rozwiązaniu, po otrzymaniu faktury od dostawcy, mogą przekazać ją do sfinansowania faktorowi, który prześle środki finansowe nawet tego samego dnia. Należną kwotę wykupu faktury wraz z odsetkami spłacają faktorowi w ustalonym terminie. Dzięki temu zyskują czas oraz wizerunek stabilnego partnera, a nawet możliwość otrzymania rabatów u dostawcy za wcześniejszą płatność.

Faktoring to przede wszystkim elastyczne finansowanie bieżącej działalności Klienta. Faktor kupuje od Klienta faktury przed terminem, w którym za towar lub usługę powinien zapłacić odbiorca Klienta. Na przykładzie Faktorii - finansowanie polegające na zamianie faktur przekazanych przez klienta do Faktorii na gotówkę może dotyczyć:

Finansowanie faktur sprzedażowych – gotówka jest wypłacana na rachunek bankowy klienta;

Finansowanie faktur zakupowych – gotówka jest wypłacana na rachunek bankowy dostawcy, spłacając zobowiązanie klienta.

Przekazując faktury do Faktorii, klienci uzyskują szybki dostęp do gotówki, którą będą mogli przeznaczyć na rozwój swoich firm.

Nowoczesne finansowanie faktur to usługa skierowana nie tylko do korporacji i firm z sektora MŚP. Faktoria swoją ofertę kieruje również do mikroprzedsiębiorców, którzy – tak samo, jak pozostałe firmy – narażeni są na utratę płynności finansowej spowodowaną m.in. wystawianiem faktur z odroczonym terminem płatności.

Leasing

Leasing to kolejna, zewnętrzna forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Skorzystanie z rozwiązania leasingowego pozwala nabyć nowy sprzęt, maszyny czy nawet pojazdy bez konieczności angażowania całej nadwyżki finansowej. Istotą leasingu jest przekazanie przez leasingodawcę przedmiotu umowy w użytkowanie leasingobiorcy. Przedsiębiorca dokonuje wpłaty czynszu inicjalnego (tzw. opłaty wstępnej), a następnie zobowiązany jest do opłacania miesięcznych rat – zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na koniec umowy albo od razu staje się właścicielem użytkowanego przedmiotu (leasing finansowy), albo dokonuje jego wykupu (leasing operacyjny).

Leasing cieszy się coraz większą popularnością – w pierwszym kwartale 2018 roku przedsiębiorstwa skorzystały z usług leasingowych na łączną wartość 38,9 mld zł (tak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu). Największe zainteresowanie widoczne jest w obszarze pojazdów osobowych i dostawczych, pojazdów transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń IT.

Dekapitalizowanie przez właściciela lub wsparcie inwestora

Ostatnią z możliwości poprawienia płynności finansowej, lecz nie zawsze możliwej i pożądanej przez właściciela firmy, jest dekapitalizowanie. Polega ono na zmniejszaniu wartości trwałych w wyniku niepokrywania bieżącego ubytku ich wartości przez inwestycje. Może być dokonane przez właściciela, jeśli ma taką możliwość lub przez zewnętrznego inwestora. Gdy dekapitalizacją zajmie się inwestor, oprócz poprawienia płynności finansowej można także zwiększyć szansę na rozwój przedsiębiorstwa. Łączy się to zazwyczaj z podziałem udziałami lub innym wpływem ze strony inwestora. Dlatego też właściciele firm decydują się na tę możliwość, kierując się chęcią rozwoju. Jednak jest to również dobry sposób na rozwiązanie problemów wynikających z utraty płynności finansowej, które mogłyby doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa. Inwestor oprócz gotówki może wnieść do firmy nowe pomysły, doświadczenie czy sprawdzone rozwiązania, pomagając w rozwoju interesu. Jako osoba z zewnątrz będzie mógł ocenić obiektywnie wszystkie aspekty zarządzania biznesem i wprowadzić wiele korzystnych zmian.

Zadbaj o płynność finansową żeby nie doprowadzić do zatorów płatniczych

Prowadzenie przedsiębiorstwa to ciągłe wyzwania, w dużej mierze związane z zapewnieniem płynności finansowej przedsiębiorstwa. Warto zastanowić się nad skorzystaniem z powyższych rozwiązań, by nie doprowadzić do poważnych zatorów płatniczych, które spowodują straty i wpłyną negatywnie na wiarygodność przedsiębiorcy.


 New call-to-action

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt
Nasza strona domyślnie wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić Wam jak najlepszą obsługę online. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia cookies kliknij tutaj