Wskaźnik ogólnego zadłużenia – co to jest i jak go obliczyć?

Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest jednym ze wskaźników, który pozwala bliżej zapoznać się z całkowitym zadłużeniem przedsiębiorstwa. Podpowiadamy, czym jest ów wskaźnik, a także jak go obliczyć i w jaki sposób interpretować wyniki.

 

Czym jest zadłużenie ogólne?

Wskaźnik ogólnego zadłużenia, nazywany również z języka angielskiego debt ratio (DR), to miara, którą stosujemy w analizie kapitałowej struktury przedsiębiorstwa. Jest to wskaźnik syntetyczny, czyli taki, który uwzględnia wiele różnych aspektów zadłużenia firmy, a nie tylko zakres dotyczący danego okresu czy pewnego obszaru działalności. Wyniki wskaźnika ogólnego zadłużenia informują o stopniu zadłużenia przedsiębiorstwa.

 

Na czym polega istota wskaźnika ogólnego zadłużenia?

Wyliczenie wskaźnika ogólnego zadłużenia ma na celu zestawienie sumy wszystkich zobowiązań z całym majątkiem firmy, czyli ogółem jej aktywów. Wynik tych obliczeń wskazuje zatem stopień finansowania przedsiębiorstwa obcym kapitałem. Przy obliczaniu wskaźnika należy pamiętać o tym, że ogół aktywów powinien być równy pasywom. Wówczas wskaźnik pokaże dokładnie, jaka część kapitału firmy to kapitały obce. Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest również odzwierciedleniem dźwigni finansowej.

Jak obliczyć wskaźnik ogólnego zadłużenia?

W celu obliczenia wskaźnika ogólnego zadłużenia niezbędne będą dane pochodzące z bilansu. Jako że wartość aktywów powinna być równa kapitałom i zobowiązaniom, to do wyliczenia wykorzystać należy bilans pasywów.

Wzór obliczenia jest bardzo prosty, bowiem mówi on, że:

wskaźnik ogólnego zadłużenia to iloraz sumy zobowiązań ogółem i rezerw przeznaczonych na zobowiązania przez ogół aktywów.

Wiele zależy natomiast od tego, czy w obliczeniach zostaną uwzględnione wyłącznie zadłużenia procentowane, czyli kredyty, raty leasingu, pożyczki, wyemitowane obligacje. Niektórzy finansiści używają w obliczeniach właśnie tych danych. Natomiast dług ogółem zawiera również zobowiązania, które z punktu widzenia wierzyciela są wierzytelnościami niewymagalnymi, czyli takimi, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Dlatego też do wzoru niekiedy podstawia się wyłącznie zobowiązania oprocentowane.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – interpretacja

Z wzoru wyliczenia wskaźnika ogólnego zadłużenia wynika jasno, że im wyższa jest jego wartość, tym większy jest udział kapitału obcego w majątku firmy. Konsekwencją takiej sytuacji mogą być m.in. obniżona zdolność kredytowa przedsiębiorstwa czy obniżona wiarygodność w oczach kontrahentów i inwestorów. W skrajnie niekorzystnej sytuacji może dochodzić do niewypłacalności firmy.

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt
Nasza strona domyślnie wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić Wam jak najlepszą obsługę online. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia cookies kliknijtutaj